GR Terracotta Eyeshadow Swatch

Суочове на сянката GR Terracotta 120. От ляво на дясно – с четка, с основа и нанесена с пръст, нанесена с пръст

Суочове на сянката GR Terracotta 120. От ляво на дясно – с четка, с основа и нанесена с пръст, нанесена с пръст