Суочове на последната четворка в палитрата Shade & Light. Топли цветове. От ляво на дясно - Ludwin, Succubus, Sytry, Latinus

Суочове на последната четворка в палитрата Shade & Light. Топли цветове. От ляво на дясно – Ludwin, Succubus, Sytry, Latinus

Суочове на последната четворка в палитрата Shade & Light. Топли цветове. От ляво на дясно – Ludwin, Succubus, Sytry, Latinus