Revolution Reloaded Velvet Rose Swatches First Row

Суочове на първия ред от палитрата Makeup Revolution London Reloaded Velvet Rose

Суочове на първия ред от палитрата Makeup Revolution London Reloaded Velvet Rose. Суочовете са с няколко минавания с пръст!