Суочове на втория ред от палитрата Makeup Revolution London Reloaded Velvet Rose

Суочове на втория ред от палитрата Makeup Revolution London Reloaded Velvet Rose. Суочовете са с няколко минавания с пръст!

Суочове на втория ред от палитрата Makeup Revolution London Reloaded Velvet Rose. Суочовете са с няколко минавания с пръст!