GR Terracotta 136 Swatches

GR Terracotta Eyeshadow Swatches

Суочове на сянката GR Terracotta 136. От ляво на дясно – с четка, с основа и нанесена с пръст, нанесена с пръст